ข้อผิดพลาดบางประการของผู้ถือศีลอด

นักเขียน : อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลเราะหฺมาน อัลญิบรีน

แปล: อบู ไฟศ็อล สะมีอุลลอฮฺ

ตรวจทาน: มุชตาก อะหมัด กะรีมีย์

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

ข้อผิดพลาดบางประการของผู้ถือศีลอด

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

-
1
ส่งฟีดแบ็ก