ความสงบทางจิดใจ

ตรวจทาน: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์

แหล่งอ้างอิง:

องค์กรแนะนำอิสลามประเทศคูเวต

2