สาส์นถึงผู้ที่อยู่ ณ อะเราะฟะฮฺ มุซดะลิฟะฮฺ และมินา

นักเขียน : อับดุลมะลิก อัลกอสิม

แหล่งอ้างอิง:

1 สำนักพิมพ์อัลกอสิม

2 เว็บไซต์หนังสืออิสลามฉบับกระเป๋า www.ktibat.com

คำอธิบาย

สาส์นถึงผู้ที่อยู่ ณ อะเราะฟะฮฺ มุซดะลิฟะฮฺ และมินา

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2
ฟีดแบ็ก