ความโอหังจองหองและผลร้ายของมันต่อบุคคลและสังคม

นักเขียน : อับดุลเราะหฺมาน อิสมาอีล

ตรวจทาน: น.ตัมกีนีย์

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

ความโอหังจองหองและผลร้ายของมันต่อบุคคลและสังคม

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2