มุหัมมัด ไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย !

คำอธิบาย

อธิบายถึงข้อเท็จจริงของบุคลิกภาพของท่านนบีมุหััมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และการเชิญชวนของท่าน รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้ใส่ไคล้ทบทวนพฤติกรรมการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องต่อท่าน และเชิญชวนให้มีการศึกษาชีวประวัติของท่าน ด้วยวิธีการสนทนาอย่างเป็นธรรม

ส่งฟีดแบ็ก