พิทักษ์ซุนนะฮฺ

แหล่งอ้างอิง:

สำนักพิมพ์อิหฺยาอุลกิตาบวัลสุนนะฮฺ ประจำอังการา

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2