ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน (กุลยา อัยยุฮัล กาฟิรูน) อธิบายหลักประการสำคัญที่มุสลิมจักต้องมีความชัดเจนและประกาศเป็นจุดยืนในชีวิตของตน นั่นคือการยืนหยัดบนหลักแห่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางกระแสต่างๆ หลากหลายที่เข้ามาเรียกร้องและมีอิทธิพลในสังคม ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้มุสลิมหันเหออกจากเส้นทางแห่งศาสนาของตน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล