ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาษัรฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัลเกาษัรฺ กล่าวถึงนิอฺมัตหรือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และประชาชาติของท่าน เหนือประชาชาติอื่นๆ คือการที่ท่านได้รับสระน้ำ อัล-เกาษัร ในสวนสวรรค์เพื่อให้ประชาชาติของท่านได้ร่วมรับความประเสริฐนี้ด้วย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล