ประวัติมนุษยชาติตั้งแต่การกำเนิดอาดัม

ผู้บรรยาย : บรรจง บินกาซัน

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

แหล่งอ้างอิง:

เว็บไซต์มูลนิธีอิสลามสันติชน www.islamsantichon.ac.th

คำอธิบาย

บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์มนุษยชาติและที่มาของศาสนาอิสลามโดยสังเขป เริ่มตั้งแต่การกำเนิดนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม เรื่องราวของชาวคัมภีร์ ยิว และคริสต์ ข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมนุษย์ และบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวของอาดัม

-
1