อ่านมะตันมุก็อดดิมะฮฺอัลญุซะรียะฮฺ (1)

คำอธิบาย

เป็นมะตันด้านตัจวีด ของชัยคุลกุรรออ์ มุหัมมัด บิน มุหัมมัด บิน อาลี บิน ยูซุฟ อัลญุซะรีย์ อัลดิมัชกีย์ (ฮ.ศ.833)

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
ส่งฟีดแบ็ก