ประวัติท่านนบี ศ็อลฯ

ผู้บรรยาย : อิหฺสาน อิลาฮี เซาะฮีร

คำอธิบาย

ประวัติท่านนบี ศ็อลฯ

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
11