ประโยชน์ของการละหมาด

ผู้บรรยาย : มุหัมมัด สัยยิด อัดลี

คำอธิบาย

ประโยชน์ของการละหมาด

1