เดือนเราะมะฎอน : หุก่มและมารยาท

ผู้บรรยาย : ริฎอ อบูตัยมียะฮฺ - สุฟยาน อบู อัยยูบ

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

หุก่มและมารยาทในเดือนรอมฎอน

7