ความประเสริฐของอัลกุรอาน และญุซอัมมะ อ่านโดยเชคสุดัยส์

ผู้บรรยาย : อับดุลเราะหฺมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลสุดัยส์

แหล่งอ้างอิง:

1 สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

2 coranweb.free.fr

คำอธิบาย

ความประเสริฐของอัลกุรอาน และญุซอัมมะ อ่านโดยเชคสุดัยส์

1