ความสำคัญของซะกาต

ผู้บรรยาย : มุหัมมัด อุวัยฆูร ติลาวะตีย์

ตรวจทาน: น.ตัมกีนีย์

แหล่งอ้างอิง:

1 www.munber.org

2 ศูนย์การแปลอัยโกรียะฮฺ

คำอธิบาย

บทบรรยายเรื่องความสำคัญของซะกาต ด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
1