ศาสนาที่เที่ยงแท้

ผู้เขียน : อับดุลเราะหฺมาน บิน หัมมาด อัลอุมัร

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
2
ฟีดแบ็ก