ศาสนาที่เที่ยงแท้

ผู้เขียน : อับดุลเราะหฺมาน บิน หัมมาด อัลอุมัร

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

2
ส่งฟีดแบ็ก