ผู้ทรงปราณีทรงอยู่เหนือบังลังค์

ผู้เขียน : อับดุลลอฮฺ อะญารีย์

ตรวจทาน: อบู อับดุรเราะห์มาน อัด-ดาฆ็อสตานีย์

คำอธิบาย

อธิบายเกี่ยวกับหลักความเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ

2