ความรู้

ผู้เขียน : อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ

แหล่งอ้างอิง:

สำนักพิมพ์อัลฮิดายะฮฺ

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
1