บาป ประเภทและผลกระทบ

แปล: อับดุลลอฮฺ บิน ชะฮีด อับดุลเราะหฺมาน

ตรวจทาน: มุหัมมัดชัมสุลหัก ศิดดีก

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

บาป ประเภทและผลกระทบ ความหมายของบาป ภัยอันตรายต่อบุคคลและสังคม ฯลฯ

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

2
ส่งฟีดแบ็ก