บาป ประเภทและผลกระทบ

แปล: อับดุลลอฮฺ บิน ชะฮีด อับดุลเราะหฺมาน

ตรวจทาน: มุหัมมัดชัมสุลหัก ศิดดีก

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

บาป ประเภทและผลกระทบ ความหมายของบาป ภัยอันตรายต่อบุคคลและสังคม ฯลฯ

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2
ฟีดแบ็ก