เงื่อนไขของคำปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ

ผู้เขียน : ญะมาล ซะราบูซู

แหล่งอ้างอิง:

นิตยสารอัลบะชีร

1