การตั้งชื่อบุตร

ผู้เขียน : บะกัร บิน อับดุลลอฮฺ อบูเซด

แหล่งอ้างอิง:

สำนักพิมพ์อัลอาศิมะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

ซุนนะฮฺในการตั้งชื่อบุตรแรกเกิดตามภาษาอาหรับ

-
2