เรื่องราวเกี่ยวกับอิสลาม

ผู้เขียน : ศอลิหฺ อัลกุรดีย์

แหล่งอ้างอิง:

ศูนย์ประสานงานแห่งซาอุดีฯเพื่อช่วยเหลือมุสลิมในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
1