มารยาทในการสนทนา

ผู้เขียน : สัลมาน บิน ฟะฮัด อัลเอาดะฮฺ

คำอธิบาย

มารยาทในการสนทนา

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2