บทลงโทษและความสุขสบายในกุโบร

ผู้เขียน : หุเสน อัลอุวายิชะฮฺ

แปล: อิสหาก บิน อับดุลลอฮฺ ดุบัยรีย์ อัล-อิวะฎีย์

แหล่งอ้างอิง:

www.aqeedeh.com

2