เศาะหีหฺมุสลิม

ผู้เขียน : มุสลิม บิน อัลหัจญาจญ์ บิน มุสลิม อัลกุชัยรีย์ อัลนัยสาบูรีย์

แปล: อับดุลหะมีด ศิดดีกีย์

แหล่งอ้างอิง:

www.islamspirit.com

คำอธิบาย

เศาะหีหฺมุสลิม

3