ตายดี

ผู้เขียน : อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัลมุฏลัก

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
1