ความเชื่อศาสนาคริสต์ปะปนกับความเชื่อชิรกฺ(การตั้งภาคี)ได้อย่างไร ?

ผู้ฟัตวา : มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

ตรวจทาน: น.ตัมกีนีย์

แหล่งอ้างอิง:

ถาม-ตอบอิสลาม islam-qa.com

คำอธิบาย

ความเชื่อศาสนาคริสต์ปะปนกับความเชื่อชิรกฺ(การตั้งภาคี)ได้อย่างไร ?

2
ส่งฟีดแบ็ก