อัลกุรอานมุร็อตตัล โดยเชคอะลีย์ อับดุรเราะห์มาน อัล-หุซัยฟีย์ พร้อมความหมายภาษาโอโรเมีย

กอรี/นักอ่าน : อะลี อับดุรเราะห์มาน อัล-หุซัยฟีย์

คำอธิบาย

อัลกุรอานมุร็อตตัล อ่านโดยเชคอะลีย์ อับดุรเราะห์มาน อัล-หุซัยฟีย์ พร้อมความหมายภาษาโอโรเมีย ในรูปแบบ MP3 คุณภาพ 128 Kb,

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
114
ส่งฟีดแบ็ก