อัลกุรอานมุร็อตตัล อ่านโดยนาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์

กอรี/นักอ่าน : นาศิร บิน อาลี อัลกุฏออีย์

คำอธิบาย

อัลกุรอานมุร็อตตัล อ่านโดยนาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์ ด้วยริวายะฮฺหัฟศฺ จากอาศิม ในรูปแบบ MP3 คุณภาพระดับ 128 Kb. เป็นไฟล์เสียงที่อัดจากการละหมาดตะรอวีหฺ ซึ่งเป็นไฟล์เสียงที่ไม่เคยเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตนอกจากตอนต้นๆ ของ สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
114