อัลกุรอานมุร็อตตัลอ่านโดย มุหัมมัด อัยยูบ พร้อมความหมายภาษาอังกฤษ

กอรี/นักอ่าน : มุหัมมัด อัยยูบ

คำอธิบาย

อัลกุรอานมุร็อตตัลอ่านโดย มุหัมมัด อัยยูบ พร้อมความหมายภาษาอังกฤษ ให้เสียงโดย มิคาล วิตเตอร์

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
114