อัลกุรอานมุร็อตตัลอ่านโดย มุหัมมัด อัยยูบ พร้อมความหมายภาษาอังกฤษ

กอรี/นักอ่าน : มุหัมมัด อัยยูบ

คำอธิบาย

อัลกุรอานมุร็อตตัลอ่านโดย มุหัมมัด อัยยูบ พร้อมความหมายภาษาอังกฤษ ให้เสียงโดย มิคาล วิตเตอร์

114