Mga pang araw-araw na Dhikr ng Muslim

Mga pang araw-araw na Dhikr ng Muslim

Writer : Gazi Ad-dagistani

Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran
2