Kayo ay Walang Karapatan Upang Isalin angMga Pangalan ng Bawat tao!

Description

Kayo ay Walang Karapatan Upang Isalin angMga Pangalan ng Bawat tao!

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
2