Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang Audio na ito ay isang pagpapaliwanag tungkol sa mga haligi ng Islam at pananampalataya na isinagawa n gating kapatid sa islam na si Abdullatif Arceo, kanyang lininaw ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa mga haliging ito na dapat malaman ng isang Muslim upang ito ay maisakatuparan nang tama.

Send a comment to Webmaster

Ang Mensahe ng Islam
1
feedback