Ang Kadalisayan sa Gawa

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang mga gawain na nagpapanatili sa kadalisayan

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
1