Ang Paraiso

Lecturer : Omar Peñalber

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang pagsasalaysay sa mga karangyaan ng Paraiso at mga antas nito

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
1