Ang Paraiso

Lecturer : Omar Peñalber

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang pagsasalaysay sa mga karangyaan ng Paraiso at mga antas nito

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
1
feedback