Ang Talambuhay ni Muhammad

Lecturer : Omar Peñalber

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang mensahe ng Islam ay Pangkalahatan

Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran
1