Ang Tunay na Kristiyano

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang mga Muslim sila ang mga tunay na Kristiyano

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
1