Ang Mensahe ng Islam

Lecturer : Omar Peñalber

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang mensahe ng Islam ay Pangkalahatan

Send a comment to Webmaster

Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran
1
feedback