Ang Mensahe ng Islam

Lecturer : Omar Peñalber

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang mensahe ng Islam ay Pangkalahatan

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
1