Ang Mensahe ng Islam

Lecturer : Omar Peñalber

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang mensahe ng Islam ay Pangkalahatan

Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
1