Naipako ba sa Krus si Hesus

Lecturer : Ahmed Ricalde

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Si Hesus ay hindi namatay at hindi naipako sa Krus

Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
1