Ang mga Tungkulin ng isang Muslim

Lecturer : Omar Peñalber

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang mga tungkulin ng isang Muslim sa kanyang Relihiyon at buhay

Send a comment to Webmaster

Ang Mensahe ng Islam
1
feedback