Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur'an

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur'an sa wikang Tagalog

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
57