Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur'an

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Description

Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur'an sa wikang Tagalog

Send a comment to Webmaster

Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
57
feedback