Al-Fatiha, Juz ’Amma, at pagsasalin sa mga kahulugan nito sa wikang urdu

Sources:

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
1