Al-Fatiha, Juz ’Amma, at pagsasalin sa mga kahulugan nito sa wikang urdu

Sources:

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Send a comment to Webmaster

Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran
1
feedback