Gabay sa Hajj at Umrah

Reviewing: Muhammad Taha Ali

Sources:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Description

Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto, tunay na kanyang iniulat nang malinaw ang tungkol sa hajj at umrah, sanhi ng kahilingan ng mga kapatid na mga muslim lalung-lalo na ang mga balik-islam.

-
1