Si Muhammad sa Bibliya

Sources:

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN ZULFI

Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
1