Isang Bukas na Liham para sa iyo

Author : Khalid Evaristo

Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
1