Ang Maiksing Pamatnubay Tungo sa pang- unawa sa taharah at Salat

Sources:

Cooperative Office for Call and Guidance in Sulay

Send a comment to Webmaster

Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
1
feedback