Mga Karapatan na Hinihiling ng Kalikasan ng Tao at Kinilala ng Batas ng Islam

Author : Muhammad bin Salih Al-Uthaymin

Sources:

1 ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN ZULFI

2 Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa Distrito ng Sultana sa Riyadh.

Send a comment to Webmaster

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
1
feedback