AQEEDAH NG LAHAT NA MUSLIM

Author : Muhammad Jamil Zainu

Sources:

Cooperative Office for Call and Guidance in Sulay

Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
1