Ang Totoong Relihiyon

Sources:

1 ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN ZULFI

2 Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa Distrito ng Sultana sa Riyadh.

Send a comment to Webmaster

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
1
feedback