Maikling pagpapakilala sa Islam

Author : Tagapangasiwa ng Pang kaalamang pagsasaliksik ng Islamikong Unibersidad

Sources:

Kinaroroonan ng Islamikong Unibersidad sa Madinah Al-Munawwarah

Send a comment to Webmaster

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
2
feedback