Maikling pagpapakilala sa Islam

Author : Tagapangasiwa ng Pang kaalamang pagsasaliksik ng Islamikong Unibersidad

Sources:

Kinaroroonan ng Islamikong Unibersidad sa Madinah Al-Munawwarah

‘Ang Babae sa Islam
2