Maikling pagpapakilala sa Islam

Author : Tagapangasiwa ng Pang kaalamang pagsasaliksik ng Islamikong Unibersidad

Sources:

Kinaroroonan ng Islamikong Unibersidad sa Madinah Al-Munawwarah

Send a comment to Webmaster

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
2
feedback