Maikling pagpapakilala sa Islam

Author : Tagapangasiwa ng Pang kaalamang pagsasaliksik ng Islamikong Unibersidad

Sources:

Kinaroroonan ng Islamikong Unibersidad sa Madinah Al-Munawwarah

Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran
2